Velkommen til Trøndersk Kompetanse!

Kurs og kompetanseutvikling innen psykologi, pedagogikk og relevante fag

Best mulig livskvalitet i en vanskelig hverdag

Aksept- og forpliktelsesterapi /trening, ACT

Orkland rådhus, Orkanger. 24.mars 09.00-16.00

Psykolog Lars Dehli

Dehli har lang erfaring som klinisk psykolog, og foreleser. Tildelt pris fra Norsk psykologfoerening for særlig betydningsfullt faglig bidrag..

Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag

Han har sammen med Berge og Fjerstad utgitt boken som omhandler utmattelse innen somatiske og psykiske lidelser». 

!

Målgrupper

Psykologer, Leger, Helse-, miljø- og pedagogisk personell.

Spesialisthelsetjeneste, kommunale helsetjeneste, PPT, barnevern, NAV, kriminalomsorg. Interesseorganisasjoner og likemenn. Pasienter, pårørende, øvrige interesserte.

Kursavgift kr. 1750,- Inkl. lunsj, kaffe/te, frukt/kaker i pausene.

Rabatt: Ved 3 fra samme arbeidsplass, går nr. 4 gratis.

Kr. 1250,- for privatpersoner og heltidsstudenter.

Påmelding / info:

post@mail.1.tronderskkompetanse.no.co / tlf. 469 221 76.

Vennligst oppgi navn, antall og fakturaadresse.

Påmeldingsfrist onsdag 4. mars.

Påmelding bindende etter denne dato.

Meld på kurs

Søkes godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for psykologspesialist.

MERK: Kort påmeldingsfrist, begrenset antall plasser.

Aktuelt

Stress, utenforskap, psykiske vansker, langvarig sykdom, smerter eller funksjonsnedsettelse medfører samfunnsmessige utfordringer, men ikke minst utfordringer, - også psykologisk og sosialt, for den som er rammet. Mange opplever tilleggsbelastninger som nedstemthet, depresjon, angst, søvnvansker, tretthet og utmattelse, symptomfokusering, irritabilitet, selvkritikk isolasjon, ensomhet og grubling. Vanskene stjeler livskvalitet - det i livet som gir glede og positive følelser, og det kan være en stor utfordring å leve et meningsfylt liv tross vanskene. Helsevesenet har etterhvert begynt å sette et større fokus på tilleggsbelastninger knyttet til sykdom, noe som også har medført lovpålagt oppfølging av barn som pårørende.

Innhold

Aksept- og forpliktelsesterapi / trening, ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Innføring i teori, teknikk / øvelser og bruksområder.

ACT, Aksept- og forpliktelsesterapi / trening

Er evidensbasert og brukes i forhold til en rekke utfordringer:

- Forebyggende i forhold til stress og uhelse i arbeidsliv / skole.

- Egenutvikling og egenomsorg for å hindre utbrenthet hos terapauter og omsorgspersonell

- Behandling i forhold til psykiske vansker og lidelser.

- Hjelp til bedre mestring og livskvalitet ved langvarig sykdom, og funksjonsnedsettelse,

ACT favner stadig bredere om seg i Norge. I USA har ACT og andre retninger innenfor tredjegenerasjons kognitiv terapi lenge vært blant de mest populære. Sentralt fokus er å ha det best mulig, - å bidra til at mennesker kan leve et liv man finner verdifullt, til tross for ulike utfordringer. Det fokuseres på hva som er viktig i den enkeltes liv og hvordan håndtere hindringer på veien til et bedre og mer meningsfullt liv. ACT har en rekke verktøy og øvelser, som har vist seg å fungere godt i praksis og i det virkelige liv. Man vil kunne kjenne igjen perspektiv fra bl.a. narrativ terapi, metakognitiv terapi, mentalisering, LØFT og gestaltterapi.

Velkommen

www.tronderskkompetanse.no 

Hvor?

Orkland rådhus, Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Velkommen til Trøndersk kompetanse

Kurs og kompetanseutvikling innen psykologi, pedagogikk og relaterte fag.

Møt de fremste foreleserne innen sine fagområder, - med meget høy faglig og pedagogisk kompetanse. Konkurransedyktige priser.

Les mer ...

Om oss

Mari Elin Dyrendahl Sterten

Psykologspesialist / leder

Les mer ...

Erling Magne Sterten

Vernepleier. Kvalitetsrådgiver.

Les mer ...

Jenny Margrethe Westad

Spesialsykepleier

Les mer ...

Inger Margrethe Meland

Tannpleier / kurssekretær

Les mer ...

Liv Dagny Sterten

Biolog / lærer

Les mer ...

Caroline Hansen

Helsefagarbeider

Les mer ...

Einar Sterten

Medisinerstudent

Les mer ...

Marthe Groven

Grafisk designer

Les mer ...

Erling Haakon Sterten

Elektriker / Teknisk ansvarlig

Les mer ...

Tidligere forelesere

Andre Baraldsnes

Les mer ...

Sonja Christie

Les mer ...

Lars Dehli

Les mer ...

Atle Dyregrov

Les mer ...

Tove Flack

Les mer ...

Gunilla Fosse

Les mer ...

Vigdis Galtung

Les mer ...

Lasse Gustavson

Les mer ...

Asle Halvorsen

Les mer ...

Trude Havik

Les mer ...

Christopher Laugsand de Lange

Les mer ...

Gro Johnsrud Langslet

Les mer ...

Gerd Nysether

Les mer ...

Magne Raundalen

Les mer ...

John-Håkon Schultz

Les mer ...

Reidar Selbekk

Les mer ...

Hege Solberg

Les mer ...

Sigurd Stubsjøen

Les mer ...

Rita Tellefsdal

Les mer ...

Mia Tørnblom

Les mer ...

Her finner du våre tidligere kurs

Tidligere kurs.

Les mer ...

Kontakt oss på e-post ved spørsmål

LEVER DU LIVET DU DRØMTE OM?

Når du er klar til å gjøre noen endringer, står jeg klar til å guide deg i riktig retning!

Velkommen på mitt kontor i oslo eller via Skype

Kognitiv psykoterapaut Rita Tellefsdal

Vi trenger deg med medisinsk og ikke medisinsk bakgrunn. Trykk på bildet for mer informasjon!

LØFT instituttet

Psykologbistand ― Ledelse-, team- og arbeidsmiljøutvikling ― Konflikthåndtering ― Kurs ― Terapi

Psykolog de Lange, Levanger

Barn, unge og voksne ― tlf. 469 43 465